Student bude po absolvování předmětu schopen samostatně vyhodnocovat fyzikálně-chemická měření matematickými metodami. Zná principy použitých měřících metod. Dokáže odhadnout nejistotu výsledků. Orientuje se ve zdrojích chyb. Bezpečně pracuje s přístroji, chemikáliemi, sklem. Dokáže porovnat výsledky získané různými metodami.
Naposledy změněno: Pátek, 27. červenec 2012, 09.55