Nápověda pro práci s Moodle

E-learningový server https://nanoed.tul.cz/ obsahuje materiály určené pro podporu výuky oboru Nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci. Většina materiálů je volně přístupná, pro odevzdávání úkolů a testování znalostí je nutný účet v systému.

Přihlášení

Máte-li účet v síti LIANE (což doporučujeme) použijte pro přihlášení jméno ve tvaru: krestni.prijmeni a síťové heslo, obojí zadejte do odpovídajících polí v bloku Přihlásit se na titulní stránce. [Pozor, účty ze STAGu nejsou podporovány! Problémy s účtem v LIANE řeší studijní oddělení nebo správa sítě.]

Nemáte-li účet v LIANE, musíte si vytvořit nový účet v systému Moodle. [Pozor, přihlašování (I) pomocí účtu v LIANE a (II) vytvořením nového účtu mailem nelze kombinovat!]

  1. Přihlašovací jméno nesmí obsahovat diakritiku (háčky, čárky, mezery), doporučujeme použít schéma krestni.prijmeni .
  2. Po vyplnění formuláře nový účet, Vám systém zašle e-mail na adresu uvedenou při registraci. 
  3. V e-mailu bude uveden odkaz, který Vám po klepnutí zprovozní Váš účet.
  4. Po potvrzení (zprovoznění účtu) se můžete přihlásit do systému Moodle.

Pokud heslo zapomenete, na stránce https://nenoed.tul.cz/login/forgot_password.php ho můžete nastavit znovu (platí pouze pokud nepoužíváte ověřování pomocí LIANE).

Učitelský přístup

Po přihlášení (ať už pomocí účtu v LIANE nebo nového účtu) lze přidělit práva na vytváření kuzů. Proto až se úspěšně přihlásíte do systému, napište a já Vám obratem přidělím práva tvůrce kurzů/učitele.
Po přidělení práv tvůrce kurzů můžete vytvořit kurzy po klepnutí na zvolenou kategorii (do které můžete kurzy přidávat) v bloku Kategorie kurzů (v pravém sloupci). Jste-li v kategorii ve které máte právo vytvářet kurzy, zobrazí se dole pod seznamem kurzů tlačítko:.


Základy práce se systémem

Máte-li účet v systému, přihlaste se do Moodle zadáním jména a hesla do odpovídajících polí v bloku „Přihlásit se na titulní stránce.

Stránka Můj Moodle

Po přihlášení se Vám zobrazí stránka Můj Moodle, kde vidíte pouze zapsané kurzy, pro vstup pak stačí klepnout na název kurzu nebo rovnou na aktivitu uvedenou pod názvem kurzu.

 

""

Jestliže se chcete zapsat do jiného kurzu, než jaké máte zapsány, je nutné klepnout na odkaz Kurzy a příslušnou kategorii v bloku Navigace (v levém sloupci) a ze seznamu si vybrat požadovaný kurz.

Všechny kurzy zobrazíte také klepnutím na odkaz Titulní stránka, pokud budete v kurzu, zapíšete se po klepnutí na ozubené kolečko vpravo nahoře. ozubené kolečko vpravo nahoře


Některé kurzy vyžadují pro přístup klíč, který Vám sdělí vyučující. Pokud budete vyzváni k vložení "klíče k zápisu", zadejte text, který jste dostali od vyučujícího. Tím se "zapíšete" do kurzu. 


Po zápisu už máte přístup k celému kurzu. Pro přihlášení a přístup do všech kurzů, v nichž jste zapsáni, budete napříště zadávat už jenom své uživatelské jméno a heslo.

Vložení klíče k zápisu

Zápis do kurzu

"" Pro pohyb v systému používejte blok Navigace v levém sloupci (vhodné pro postupné prohlížení aktivit)

a drobečkovou navigaci (pokud se ztratíte, po klepnutí na zkratku kurzu se vrátíte zpět do kurzu)

Každému uživateli je při vytvoření účtu v systému založen Osobní profil, který obsahuje základní osobní údaje: jméno, e-mailovou adresu... Tyto informace jsou v různé míře dostupné učiteli a ostatním studentům kursů, které má uživatel zapsány. Nepřihlášenému uživateli, tj. ani internetovým vyhledávačům, nejsou osobní profily dostupné vůbec. 

Profil si co nejrychleji upravte (po přihlášení klepněte na své jméno zobrazené vpravo nahoře a klepněte dále na odkaz Upravit profil (Edit profile) v bloku Nastavení (Settings) vlevo.

Pozor! Pole profilu označená při úpravě červeně a hvězdičkou, např. Město/obec* | City/town* i pole Další podrobnosti o uživateli musí být vyplněna, jinak nebude možné profil uložit!
Pole Zájmy a koníčky umožní vložení seznamu štítků oddělených čárkami, později pak můžete vyhledat osoby, které mají vybrané zájmy. 
E-mailová adresa, kterou v profilu uvedete, musí být funkční – budou vám na ni zasílány důležitá oznámení vedoucího kursu a jiné automaticky vytvářené zprávy informující vás o dění v kursu.

Pozor! Na serverech nabízejících vytvoření e-mailového účtu zdarma dochází vzhledem k omezené kapacitě schránky často k jejímu přeplnění, nedoručené zprávy se pak vracejí zpět a už se k vám nikdy nedostanou. 

Zobrazení e-mailové adresy – na editační stránce osobního profilu lze nastavit, zda se ve vašem profilu bude e-mailová adresa zobrazovat pouze a) ostatním účastníkům kursu, b) komukoliv, kdo do kursu nahlédne (např. hostům, pokud jim vyučující takový přístup povolí), c) nikomu (viz obrázek).
Toto nastavení nemá vliv na odesílání/doručování e-mailových zpráv vytvářených v Moodle.
viditelný mail

Doporučujeme používání fotografií v osobním profilu, protože usnadňují komunikaci. Fotografie by měla být aktuální, čtvercová a v ideálním případě mít velikost 100 x 100 pixelů (pokud bude větší, systém ji zmenší).

Orientace v kurzu

Obrazovka kurzu se standardně dělí na pravý a levý postranní sloupec, v nichž jsou umístěny tzv. bloky (v podstatě různé nabídky či přehledy) a na prostřední sloupec s vlastním obsahem kurzu. Obsah kurzu se může dělit do tzv. oddílů. Uspořádání a význam oddílů je ovlivněn zejména tzv. uspořádáním kurzu, např. tematickým (každá sekce odpovídá jednomu tématu) či týdenním (každá sekce odpovídá jednomu týdnu).

Odevzdávání úkolů

Doporučujeme vždy uložit úkol v souboru a v případě potřeby soubor vložit do systému nebo z něj text zkopírovat.

V případě odevzdání souboru se odevzdání skládá z několika kroků (pokud jde o online text, stačí zkopírovat text do textového okna úkolu).

Klepněte na tlačítko Nahrát soubor.

poté klepněte na tlačítko Vyberte soubor...

objeví se následující dialogové okno, zvolíte záložku Nahrát soubor | Upload a file

konečně po klepnutí na tlačítko Procházet... můžete vybrat soubor ze svého počítače pro nahrání

po výběru souboru klepněte na tlačítko Otevřít.

Odevzdávání úkolů pomocí přetažení (drag and drop)

Po klepnutí na tlačítko Upravit mé řešení je možné soubor vložit, nejlépe pomocí přetažení souboru ze Správce souborů do pole Soubor v Moodle. Ve Windows označíte soubor, stisknete a držíte levé tlačítko myši, myš přesunete do pole soubor v Moodle, tam povolíte levé tlačítko a soubor se nahraje. Funguje spolehlivě ve všech prohlížečích kromě nižších verzí MS Internet Explorer. 

Doufejme, že postup bude v nových verzích Moodle kratší a/nebo budou Vaši učitelé používat více úkol typu online text.

Nápověda pro učitele


Doporučený software

Níže najdete seznam několika základních softwarových nástrojů, které budete s největší pravděpodobností potřebovat pro úspěšnou práci v Moodle. Nejde o jediná možná řešení, ale o doporučení, seřazená podle důležitosti.

Google Chrome, internetový prohlížeč
- instalační balík; https://www.google.com/intl/cs/chrome/browser/

Mozilla Firefox, internetový prohlížeč
- instalační balík; http://www.czilla.cz/produkty/firefox/stahnout.html

Foxit Reader, prohlížeč PDF
- instalační balík; http://www.foxitsoftware.com/downloads/

Adobe Flash Player, přehrávač animací ve formátu Flash
- instalační balík; http://www.adobe.com/products/flashplayer/


Další informace

Pro všechny

Nápověda pro učitele

Naposledy změněno: Středa, 23. říjen 2019, 10.26