Podmínkou zápočtu je vypracování a prezentace seminární práce (v rámci soustředění) k aktuálnímu tématu z oblasti aplikované anorganické chemie a absolvování předepsaných testů. Zkouška je ústní, do celkové známky je zahrnuta známka ze zkouškového testu.
Naposledy změněno: Čtvrtek, 27. září 2012, 14.44