Informace k předmětu FP3B

Fyzikální praktikum 3 (FP3B)

letní semestr  

Charakteristika předmětu:

Fyzikální laboratoře je prakticky zaměřený předmět doplňující teoretickou přednášku z elektřiny a magnetismu. Obsah je zaměřen na:

- Měření v elektřině a magnetismu

- Fyzikální veličiny

- Metody měření

- Příprava experimentu

- Zpracování experimentálních dat a vyhodnocení experimentu.

 

Požadavky na úspěšné absolvování předmětu:

Absolvování předepsaných úloh, odevzdání příslušného počtu vyhovujících protokolů a uspokojivé výsledky průběžné kontroly. Hodnotí se příprava na měření, zpracování výsledků v protokolu o měření i v pracovním sešitě.

V tomto praktiku můžete potkat úlohy:

Frontální úloha:

Charakteristika žárovky s wolframovým vláknem

 

Skupinové úlohy:

Elektrický rezonanční obvod

Charakteristika světloemitující diody LED

Měření indukčnosti a kapacity střídavým proudem

♦ Měření malých odporů čtyřvodičovou metodou

Měření rezistance

Přechodový jev v RC obvodu

Rychlostní rozdělení elektronů, charakteristika vakuové diody

Stanovení Curieovy teploty ferimagnetické látky

Vlastnosti feromagnetické látky

Závislost odporu kovů a polovodičů na teplotě

 

Úlohy v přípravě:

Charakteristika bipolárního tranzistoru

Studium Helmholtzových cívek

Literatura:

základní:

[1] Kolektiv autorů: Úvod do fyzikálních měření, TUL, Liberec 2012, ISBN  978-80-7372-819-9

[2] Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TUL, 2001. ISBN 80-7083-511-X.

[3] M. Čmelík: Návody k laboratorním úlohám pro FP3, KFY Liberec 2009

[4] Návody k úlohám v Moodle kurzu Fyzikální praktikum 3.


doporučená:

Wagner, J., Kopal, A. Fyzika II. 2. vydání. Liberec: TUL, 1995. ISBN 80-7083-118-9.

Brož, J. a kol. Základy fyzikálních měření I. Praha: SPN, 1983.

Brož, J. a kol. Základy fyzikálních měření II. Praha: SPN, 1974.

Mádr,V., Knejzlík, J., Kopečný,J. Fyzikální měření. Praha: SNTL, 1991. ISBN 80-03-00266-4.

 

2013 připravil: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D.

Naposledy změněno: Pondělí, 12. únor 2018, 10.40