Zásady zapojování elektrických měřících přístrojů

Všeobecně:

- Volíme měřící přístroj, který se svým rozsahem hodí pro měření dané veličiny.

- Je třeba zkontrolovat, zda zvolený střídavý či stejnosměrný rozsah odpovídá měřenému obvodu.

- Pokud si nejsme jisti volbou optimálního rozsahu, volíme vždy  pro danou veličinu na počátku měření rozsah vyšší nebo nejvyšší. Až později podle situace můžeme rozsah snižovat.

- Nikdy nezaměňujeme zapojení voltmetru a ampérmetru, protože hrozí nebezpečí zničení ampérmetru!

 

Zapojení voltmetru

Zapojení voltmetru

 

Zapojení ampérmetru

Zapojení ampérmetru

Naposledy změněno: Neděle, 13. listopad 2011, 22.05