Informace k předmětu FP1B

Fyzikální praktikum 1 (FP1B)

letní semestr  

Charakteristika předmětu:

Fyzikální laboratoře je prakticky zaměřený předmět doplňující teoretickou přednášku z mechaniky. Obsah je zaměřen na:

- Měření v mechanice

- Fyzikální veličiny

- Metody měření

- Příprava experimentu

- Zpracování experimentálních dat a vyhodnocení experimentu.

Požadavky na úspěšné absolvování předmětu:

Absolvování předepsaných úloh, odevzdání příslušného počtu vyhovujících protokolů a uspokojivé výsledky průběžné kontroly. Hodnotí se příprava na měření, zpracování výsledků v protokolu o měření i v pracovním sešitě.

V tomto praktiku můžete potkat úlohy:

Frontální úloha:

♦ Určení hmotnosti a hustoty tělesa

Skupinové úlohy:

♦ Hustota pevných látek

♦ Měření modulu pružnosti v tahu z podélné deformace

♦ Měření modulu pružnosti v tahu z průhybu

♦ Měření modulu pružnosti ve smyku dynamickou metodou

♦ Měření momentu setrvačnosti tělesa

♦ Měření plošného obsahu

♦ Měření smykového tření

♦ Měření tíhového zrychlení převratným kyvadlem

♦ Určení tuhosti pružiny

♦ Teplotní objemová roztažnost kapalin

Literatura:

[1] Kolektiv autorů: Úvod do fyzikálních měření. TUL, Liberec, 2012. ISBN 978-80-7372-819-9

[2] Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. TUL, Liberec, 2001. ISBN 80-7083-511-X.

[3] Čmelík, M.: Návody k laboratorním úlohám pro FP1. TUL, Liberec, 2009

[4] Návody k úlohám v Moodle kurzu Fyzikální praktikum 1

2018 připravila: Mgr. Marie Suchánková, Ph.D.

Naposledy změněno: Pondělí, 12. únor 2018, 10.39