Přednášky

Téma Název Známka Termín uzavření
Téma 5 Nanostruktury - bezpečnost nanočástic a interakce s živou hmotou 0 Bez termínu
Téma 8 Nanostruktury - oblast DDS 0 Bez termínu
Téma 11 Nanostruktury - oblast tkáňového inženýrství 0 Bez termínu
Téma 12 Nanostruktury v ortopedii a zubním lékařství, bariérové struktury 0 Bez termínu