Slovník pojmů týkajících se předmětu Textilní nanomateriály


Slovník pojmů je postupně vytvářen a slouží k lepší orientaci v nových pojmech.

Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

C

eva kostakova

Coulombův zákon (Coulomb's law)

autor Eva Košťáková - Úterý, 15. květen 2012, 13.39
 

 VYPRACOVAL: MILAN ČOŽÍK (II. ročník kombinovaného studia FT)

Existují dva druhy elektrických nábojů. Kladný (+) a záporný (-). Nabité tělesa na sebe vzájemně působí. Pokud jsou tělesa stejně nabitá (+ a +), tak se odpuzují, v případě,že jsou opačně nabitá (+ a -), tak se přitahují. Navzájem se přitahují i tělesa kladně nebo záporně nabité s tělesem elektricky neutrálním. Velikost síly, která působí mezi těmito tělesy se dá spočítat pomocí Coulombova zákona.  Coulombův zákon je platný pro bodový elektrický náboj. Bodový elektrický náboj je náboj soustředěný do jednoho bodu.

 

Slovní znění zákona:

Velikost elektrické síly působící mezi dvěma bodovými náboji je přímo úměrná součinu jejich velikostí a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti.

 

Matematický vztah:  

F – elektrická síla, k -  konstanta, která závisí na prostředí, ve kterém na sebe vzájemně působí elektrické náboje.( pro vakuum: k = 9*109  N*m2*C-2),  Q1,Q2 – elektrické náboje, r – vzdálenost mezi elektrickými náboji

  Literatura:  Fyzika pro střední školy, II. díl  ISBN 80-85849-94-1

 

 


E

eva kostakova

Elektrostatické zvlákňování (electrospinning)

autor Eva Košťáková - Úterý, 7. únor 2012, 09.59
 

Elektrostatické zvlákňování je speciální metoda výroby nanovlákenných vrstev.  Z fyzikálního hlediska se elektrostatické zvlákňování podobá stromu neobvyklého tvaru. Vyrůstá z „kořenů“ v tenké povrchové vrstvě polymerního roztoku (sloužící jako jedna ze dvojice elektrod) a pokračuje „kmenem“ představovaným stabilní částí proudu polymeru. Následující bičující zóna proudu polymeru vytváří jednotlivé „větve“ tohoto stromu. Jeho plody, tedy nanovlákna jsou zachytávána na druhé z elektrod spojené se zdrojem vysokého napětího.


K

eva kostakova

Kompozitní materiál (composite material)

autor Eva Košťáková - Úterý, 15. květen 2012, 13.41
 

VYPRACOVAL: MILAN ČOŽÍK (II.ročník kombinovaného studia FT)

Je to materiál, který je tvořen více než jedním druhem materiálu. Mezi nejznámější kompozitní materiály patří např. sklolaminát, železobeton nebo sklokeramika. Výhodou kompozitních materiálů je kombinace vlastností obou materiálů. Např. u železobetonu se kombinuje pevnost betonu s pružností ocelových drátů. Výsledný materiál je pevný jako beton, ale díky přítomnosti ocelových drátů není tak křehký a je pružnější než samotný beton. Uhlíkové vlákna se při použití v kompozitu využívají např.: v letectví, ze kterých se vyrábějí pevné a lehké díly pro konstrukce letadel a raket, dále při výrobě neprůstřelných vest a v součastné době i v automobilovém průmyslu.

 Důležitou specifikací kompozitních materiálů je synergický efekt tzn. výsledná (potřebná) vlastnost  je lepší, než součet stejných (potřebných) vlastností jednotlivých materiálů. Pokud je splněna podmínka synergického efektu, jedná se o kompozitní materiál. V opačném případě jde pouze o složení materiálů.

Literatura: http://www.kmt.tul.cz/edu/podklady_kmt_magistri/KM/Kompozity%20Dad/02defrozd.pdf


P

eva kostakova

Povrchově aktivní látky –PAL (Surfactants)

autor Eva Košťáková - Úterý, 15. květen 2012, 13.38
 

Vypracoval: MILAN ČOŽÍK (II.ročník, kombinovaného studia FT)

Povrchově aktivní látky jsou látky jejichž společnou charakteristikou je povrchová aktivita. Označují se také jako tenzidy. Jejich molekula se skládá ze dvou částí:

-    hydrofobní, tj.  část molekuly, která odpuzuje vodu a přitahuje tuky

-    hydrofilní, tj. část molekuly, která odpuzuje tuky a přitahuje vodu

 PAL látky snižují povrchové napětí mezi dvěma prostředími (voda-vzduch, voda-olej, voda-špína, atd.) a tím umožňují  lepší a rychlejší smočení  látek přítomných ve vodě. PAL se nejčastěji využívají při praní a v saponátech.

PAL látky umožňují i pěnivost vodních lázní. Principem je, že se PAL naváže na povrch vzduchových bublin přítomných ve vodě.   

 

 Grafické znázornění molekuly PAL: