Doplňující materiály

Klikorka, Jiří. Obecná a Anorganická Chemie: Celost. Vysokošk. Učebnice Pro Vys. Školy Chemickotechnologické. 2., nezm. vyd. Praha : Bratislava: SNTL ; Alfa, 1989.