Modulace laserového svazu – akustooptický modulátor

Cíle:

 • Seznámení se s frekvenční a fázovou modulací
 • Řízení Braggových cel (BC)
 • Aplikace frekvenční modulace při měření

 

Postup práce:

MĚŘENÍ VIBRACÍ PIEZOELEKTRICKÝCH TRANSFORMÁTORŮ (PT) HOLOGRAFICKOU METODOU S FREKVENČNÍ MODULACÍ

 1. Zopakujte si základní pojmy vlnové optiky (interference, difrakce, holografie)
 2. Osvojte si základní práci se svazkem (prostorová filtrace, kolimace)  

Obrázek 1: Princip prostorové filtrace a kolimace.

 1. Dle schématu sestavte měřící uspořádání s následujícími komponentami:

BS – delič svazku

M – zrcadlo

BC – Braggova cela

SF – prostorový filtr

I – nastavitelná apertura

CO – kolimační objektiv

FG – funkční generátor

 1. Proměřte intenzitu svazků a pomocí půlvlnných destiček nastavte stejnou intenzitu v obou svazcích, zkontrolujte a popř. nastavte shodné polarizace.
 2. Pomocí funkčních generátorů modulujte referenční i objektovou vlnu (Braggovy cely mají pracovní frekvenci 40MHz).
 3. Pozorujte důsledek modulace pomocí CCD a zdůvodněte.

Obrázek 2: Schéma měření vibrací PT s frekvenční modulací.

 1. Dle , kde  je frekvence na Braggových celách,  je frekvence piezoelektrického transformátoru,  je snímkovací frekvence nastavte příslušné hodnoty.
 2. Proveďte měření pro různé rezonanční frekvence PT a s využití aplikace VibroSense v1.9 vyhodnoťte získaná data

Obrázek 3: Uspořádání pro měření a uživatelské rozhraní aplikace VibroSense.

Výstupy:

Protokol obsahující teoretické základy, postupy řešení, výsledky měření a diskusi.

1. Popis

Cíle:

 • Seznámení se s frekvenční a fázovou modulací
 • Řízení Braggových cel (BC)
 • Aplikace frekvenční modulace při měření

 

Postup práce:

MĚŘENÍ VIBRACÍ PIEZOELEKTRICKÝCH TRANSFORMÁTORŮ (PT) HOLOGRAFICKOU METODOU S FREKVENČNÍ MODULACÍ

 1. Zopakujte si základní pojmy vlnové optiky (interference, difrakce, holografie)
 2. Osvojte si základní práci se svazkem (prostorová filtrace, kolimace)  

Obrázek 1: Princip prostorové filtrace a kolimace.

 1. Dle schématu sestavte měřící uspořádání s následujícími komponentami:

BS – delič svazku

M – zrcadlo

BC – Braggova cela

SF – prostorový filtr

I – nastavitelná apertura

CO – kolimační objektiv

FG – funkční generátor

 1. Proměřte intenzitu svazků a pomocí půlvlnných destiček nastavte stejnou intenzitu v obou svazcích, zkontrolujte a popř. nastavte shodné polarizace.
 2. Pomocí funkčních generátorů modulujte referenční i objektovou vlnu (Braggovy cely mají pracovní frekvenci 40MHz).
 3. Pozorujte důsledek modulace pomocí CCD a zdůvodněte.

Obrázek 2: Schéma měření vibrací PT s frekvenční modulací.

 1. Dle , kde  je frekvence na Braggových celách,  je frekvence piezoelektrického transformátoru,  je snímkovací frekvence nastavte příslušné hodnoty.
 2. Proveďte měření pro různé rezonanční frekvence PT a s využití aplikace VibroSense v1.9 vyhodnoťte získaná data

Obrázek 3: Uspořádání pro měření a uživatelské rozhraní aplikace VibroSense.

Výstupy:

Protokol obsahující teoretické základy, postupy řešení, výsledky měření a diskusi.