Huygensův a Youngův pokus

V tomto experimentu bude studentům předvedena varianta dvou nejdůležitějších pokusů z optiky – Huygensův a Youngův pokus. Hlavním účelem bude vizualizovat a ukázat na tomto demonstračním zařízení vlnění a jeho chování.

Stavba zařízení je velmi jednoduchá, jedná se o vanu naplněnou vodou, opatřenou zařízením ke generování vln. Vzniklému vlnění je do cesty dána nejprve překážka s jednou štěrbinou (viz obr. 1). Na štěrbině pak dojde ke vzniku nových vlnoploch, přesně ve shodě s Huygensovým principem, který říká, že každý bod na čele vlny lze v každém okamžiku chápat jako nový zdroj vlnění. Poté je překážka s jednou štěrbinou nahrazena překážkou se dvěma štěrbinami (viz obr. 2). Vlna, která dopadne na dvojštěrbinu se rozdělí na vlny dvě, které spolu interferují a vytvářejí charakteristický interferenční obrazec.

Obr. 1: Huygensův pokus

Obr. 2: Youngův pokus

Kontrolní otázky:

 1. Popište, co se rozumí pojmem dualita světla a vysvětlete význam Huygensova principu.

2. Objasněte, jaký význam má Youngův experiment pro kvantovou mechaniku.

1. Pokus

V tomto experimentu bude studentům předvedena varianta dvou nejdůležitějších pokusů z optiky – Huygensův a Youngův pokus. Hlavním účelem bude vizualizovat a ukázat na tomto demonstračním zařízení vlnění a jeho chování.

Stavba zařízení je velmi jednoduchá, jedná se o vanu naplněnou vodou, opatřenou zařízením ke generování vln. Vzniklému vlnění je do cesty dána nejprve překážka s jednou štěrbinou (viz obr. 1). Na štěrbině pak dojde ke vzniku nových vlnoploch, přesně ve shodě s Huygensovým principem, který říká, že každý bod na čele vlny lze v každém okamžiku chápat jako nový zdroj vlnění. Poté je překážka s jednou štěrbinou nahrazena překážkou se dvěma štěrbinami (viz obr. 2). Vlna, která dopadne na dvojštěrbinu se rozdělí na vlny dvě, které spolu interferují a vytvářejí charakteristický interferenční obrazec.

Obr. 1: Huygensův pokus

Obr. 2: Youngův pokus

Kontrolní otázky:

 1. Popište, co se rozumí pojmem dualita světla a vysvětlete význam Huygensova principu.

2. Objasněte, jaký význam má Youngův experiment pro kvantovou mechaniku.