Využití vláknové optiky v digitální holografické interferometrii

Stránky: Nano[studijní] materiály
Kurz: Bezdotykové metody měření
Kniha: Využití vláknové optiky v digitální holografické interferometrii
Vytiskl(a): Nepřihlášený host
Datum: Neděle, 25. říjen 2020, 15.34

Popis

Cíle:

 • Seznámení se s aplikací vláknové optiky v praxi
 • Objasnění základních principů vláknové optiky
 • Sestavení holografického měřícího uspořádání s optickými vlákny

 

Postup práce:

MĚŘENÍ PARAMETRŮ PŘI VEDENÍ SVĚTLA VLÁKNEM

 1. Zopakujte si základní pojmy vlnové optiky (interference, difrakce, holografie)

Osvojte si navedení světelného svazku do vlákna.

Obrázek 1: Naváděč optického vlákna.

 1. Pomocí wattmetru a spektrometru změřte vstupní výkon a spektrum svazku.   
 2. Stejné měření proveďte po navedení svazku do vlákna na výytupní straně.
 3. Z naměřených hodnot spočítejte ztráty ve vlákně.
 4. Diskutujte původ ztrát, parametry ovlivňující účinnost a disperzi.

 

MĚŘENÍ TVARŮ OBJEKTŮ DIGITÁLNÍ HOLOGRAFIÍ

 1. Dle schématu sestavte měřící uspořádání s následujícími komponentami:

BS – dělič svazku

F – optické vlákno

LD – laserová dioda

FBS – vláknový dělič svazku

CO – kolimační objektiv

Obrázek 2: Schéma holografického uspořádání pro měření tvarů.

 1. Nastavte stejnou intenzitu v obou svazcích, zkontrolujte a popř. nastavte shodné polarizace.
 2. Sejměte digitální hologram CCD kamerou.

Obrázek 3: CCD kamera Stingray.

 1. Pomocí LD ovladače (změnou teploty popř. proudu) přelaďte lehce vlnovou délku LD.

Obrázek 4: Teplotně a proudově řízená LD ThorLabs.

 1. Zaznamenejte druhý digitální hologram se změněnou vlnovou délkou.
 2. Pomocí vyvinutých algoritmů rekonstruujte digitální hologramy a vyhodnoťte tvar.

 

Výstupy:

Protokol obsahující teoretické základy, postupy řešení, výsledky měření a diskusi.

1. Popis

Cíle:

 • Seznámení se s aplikací vláknové optiky v praxi
 • Objasnění základních principů vláknové optiky
 • Sestavení holografického měřícího uspořádání s optickými vlákny

 

Postup práce:

MĚŘENÍ PARAMETRŮ PŘI VEDENÍ SVĚTLA VLÁKNEM

 1. Zopakujte si základní pojmy vlnové optiky (interference, difrakce, holografie)

Osvojte si navedení světelného svazku do vlákna.

Obrázek 1: Naváděč optického vlákna.

 1. Pomocí wattmetru a spektrometru změřte vstupní výkon a spektrum svazku.   
 2. Stejné měření proveďte po navedení svazku do vlákna na výytupní straně.
 3. Z naměřených hodnot spočítejte ztráty ve vlákně.
 4. Diskutujte původ ztrát, parametry ovlivňující účinnost a disperzi.

 

MĚŘENÍ TVARŮ OBJEKTŮ DIGITÁLNÍ HOLOGRAFIÍ

 1. Dle schématu sestavte měřící uspořádání s následujícími komponentami:

BS – dělič svazku

F – optické vlákno

LD – laserová dioda

FBS – vláknový dělič svazku

CO – kolimační objektiv

Obrázek 2: Schéma holografického uspořádání pro měření tvarů.

 1. Nastavte stejnou intenzitu v obou svazcích, zkontrolujte a popř. nastavte shodné polarizace.
 2. Sejměte digitální hologram CCD kamerou.

Obrázek 3: CCD kamera Stingray.

 1. Pomocí LD ovladače (změnou teploty popř. proudu) přelaďte lehce vlnovou délku LD.

Obrázek 4: Teplotně a proudově řízená LD ThorLabs.

 1. Zaznamenejte druhý digitální hologram se změněnou vlnovou délkou.
 2. Pomocí vyvinutých algoritmů rekonstruujte digitální hologramy a vyhodnoťte tvar.

 

Výstupy:

Protokol obsahující teoretické základy, postupy řešení, výsledky měření a diskusi.