úkol 3-Výpočet výtěžku z hodnoty rovnovážné konstanty

Pro reakci C(s)+H2O(g) = CO(g)+H2(g) je hodnota rovnovážné konstanty při 500°C a tlaku 101.325 kPa K = 0.02138. Za předpokladu ideálního chování vypočítejte výtěžek CO v molárních procentech, vycházíme-li z jednoho molu vodní páry (fi0 = 101.325 kPa).

Soubor s výpočty, popř. naskenovaný dokument odevzdejte.