úkol 2-Výpočet reakční entalpie

Při úplném spálení 1 molu methanu na CO2 a kapalnou vodu se uvolní 886.6 kJ; při sloučení 1 molu kapalné vody z prvků se uvolní 286.2 kJ. Spalné teplo uhlíku je -393.5 kJ/mol (vše při teplotě 25°C). Vypočtěte slučovací teplo methanu.

Soubor s výpočty, popř. naskenovaný dokument odevzdejte.