úkol 1-Výpočet vnitřní energie

Jaká je změna vnitřní energie, entalpie, vyměněné teplo a práce při vratném vypaření 1 molu vody při teplotě 100 °C a tlaku 101.3 kPa? Vl = 18 cm3/mol (molární objem v kapalné fázi), Vg = 30 dm3/mol (molární objem v plynné fázi), výparné teplo je 40 kJ/mol.

Soubor s výpočty, popř. naskenovaný dokument odevzdejte.