Nalezněte CIF data a zobrazte struktury následujících solí. Výsledky odevzdejte.

Nalezněte cif data a zobrazte struktury následujících solí a měřením porovnejte vzdálenosti mezi atomy (ionty) a úhly mezi vazbami (spojnicemi částic):

  1. NaCl – KCl a KNO3 – NaNO3
  2. Kyselina boritá a borax
  3. Uhličitan vápenatý v modifikaci kalcit a aragonit
  4. Oxid titaničitý v modifikacích rutil a anatas