Osnova témat

 • Fyzika pevných látek z kvantověmechanického pohledu

  • Základy krystalografie

  • Vazby v krystalech

  • Elastický rozptyl na krystalové mřížce, Braggův zákon

  • Reciproká mřížka, první Brillouinova zóna

  • Vibrace krystalové mřížky I.

  • Vibrace krystalové mřížky II.

  • Tepelná kapacita, hustota stavů

  • Tepelná kapacita, tepelná roztažnost