Topic outline

  • General

  • Hygiena a bezpečnost práce v laboratoři, přehled měřících technik

  • Pojem pH, celková acidita a bazicita, měření pH

  • Pojem redox potenciál, oxidačně - redukční děje, měření redox potenciálu

  • Fyzikální vlastnosti hornin a jejich zjišťování

  • Kolonové a třepací zkoušky

  • Spektroskopie

  • Kinetika sorpčních dějů a chemických reakcí

  • Cvičení

  • Topic 10