Osnova témat

 • Termické a chemické technologie výroby netkaných textilií

   

  Anotace předmětu:

  Předmět navazuje na Netkané textilie. Zabývá se  vlastnostmi pojivých činidel. Předmět se zaměřuje především na pojení polymerními disperzemi, pěnami, pastami a roztoky polymerů. Povrchové úpravy materiálů zejména netkaných textilií a výrobu vlákenných vrstev z polymeru technologiemi: spunbond, meltblown a elektrostatickým zvlákňování. Další probíranou látkou je pojení textilních materiálů kalandrem, horkým vzduchem a infračerveným zářením. Předmět se také zaměřuje na sledování struktury netkaných textilií a jejich úpravy.

   

  Vyučující:

  Ing. Jiří Chvojka Ph.D.


         

  Základní literatura:


  Meltblown Technology Today, Miller Freeman Publications Inc, San Francisco, CA 1989.


  Spunbond Technology Today 2, Miller Freeman, Inc., San Francisco, CA 1992.

  Jirsák, O., Wadsworth, L.C. Nonwoven Textiles, Carolina Academic Press, Durham, NC 1999.

  Principles of Nonwovens, INDA, Cary, NC 1993.

  Lunenschloss, J., Albrecht, W. Vliesstoffe, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York 1982.

  Albrecht, W., Fuchs, H., Kittelmann, W. Vliesstoffe, Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2000

 • úvodní přednáška

  Tématem přednášky je probrání  významu chemických a termických technologií pro výrobu netkaných textilií. Seznámení studentů s EDANA a INDA rozbor trhu. Chemické pojení a látky používané pro chemické pojení. Teploty skelného přechodu.

  Dodatečné informace najde posluchač v oblasti makromolekulární chemie - skripta a pro opakování látky o osvěžení informací může student použít skripta z předmětu netkané textilie.

 • První přednáška

  Posluchač předmětu zde najde informace v oblasti mechanismu chemického pojení. Smáčení a povrchové energie. Téma distribuce pojiva ve hmotě  a vlastnosti na mechanické vlastnosti NT. Z technologického hlediska je probrán nános pojiva na vrstvy netkaných textilií a tvorba pojivých míst. Závěrem se přednáška věnuje pojení postřikem, nánosem pěny a použití roztoků.

  • druhá přednáška

   Přednáška se věnuje tepelnému pojení materiálů a energetické náročnosti. Posluchač bude seznámen s možnostmi modifikace jednotlivých technologií. Budou probrány materiály pro pojení, zejména prášky a bikomponentní vlákna. Výhody a nevýhody pojení termoplasty a jednotlivé typy tepelných komor budou uvedeny v závěru přednášky.

   • přednáška v praxi

    Student bude v rámci přednášky pracovat v poloprovozu NT, kde se seznámí s mykacím a vpichovacím strojem, teplovzdušnou komorou a lisem pro tepelné pojení. Každý student si prakticky ověří teoretické informace přímo u poloprovozního zařízení. Na závěr cvičení budou mikroskopickou analýzou porovnány pojící místa ve vyrobených materiálech. Studenti provedou zhodnocení vlastností jednotlivých výrobků. Výstupem praktické přednášky - cvičení bude vypracování protokolu.

   • třetí přednáška

    Přednáška je zaměřena na další metody pojení textilních materiálů. Mezi hlavními technologiemi budou mikrovlné pojení, IR pojení a pojení ultrazvukem.

   • čtvrtá přednáška

    Přednáška navazuje na předchozí metody pojení netkaných textilií. Cílem je seznámi posluchače s metodou laminace netkaných textilií. Budou probrány technologické parametry pro výrobu laminovaných textilií a výrobu membrán. Přednáška je vyžádaná a přednášejícím je odborník na laminace a vytváření membrán. V rámci přednášky bude táké zmíněn komfort textilií. Studenti budou seznámeni s paropropustností, hydrostatickou odolností a metodách vrstveného oblékání.

    přednášející: Ing. Roman Knížek

   • pátá přednáška

    Posluchač bude seznámen s technologií spunbond a jednotlivými technologickými kroky. Technologie je vsoučasnoti nejvíce využívaná pro výrobu netkaných textilií. Objem této technologie každoročně narůstá.

    • šestá přednáška

     Posluchač bude seznámen s technologií meltblown. Tato technologie je druhá nejvíznamější technologií zvlákňování pod hubicí a vykazuje každoroční nárůst. V průběhu přednášky bude probrán technologický proces a jednotlivé parametry. Část přednášky se bude také věnovat kompozitním materiálům, které se vytvářejí kombinací obou technologií spunbond a meltblown.

     • sedmá přednáška

      Přednáška na vyžádání. Přednášející: Dr. László Mészáros. Název: Interfaces, connection, bonding, adhesives, the role of nanoparticles.

      Přednáška navazuje na přednášku laminování netkaných textilií, kdy hlavním předmětem je objasnění chování dvou materiálů na jejich rozhraní. V rámci přednášky budou objasněny pojmy jako adheze a koheze. Budou představeny kompozitní materiály a možné defekty vzniklé na jejich rozhraní. Závěr přednášky se bude soustředit na vliv nanočástic v kompozitu a společné práci mezi Technickou univerzitou v Liberci a University of Technology and Economics v Budapešti.

       

      • přednáška v praxi

       Tématem přednášky v praxi je seznámení studentů se zařízeními, které byly odpřednášeny v minulých přednáškách. Jedná se zejména o zařízení pro výrobu vláken metodou MELTBLOWN a zařízení pro LAMINACE. Všichni účastníci přednášky si také mohou proměřit prodyšnost svého funkčního oblečení a zjistit RET hodnotu. Závěrem bych rád poděkoval KHT za sprostředkování měření a krátké exkurze, jmenovitě Romanovi Knížkovi.

      • osma prednaska

       Studentič budou seznámeni s technologiemi flashspinning a metodou elektrostatického zvlákňování. V rámci přednášky bude také probíhat exkurze do laboratoří, kde studenti uvidí laboratorní zařízení pro výrobu nanovláken.

       • citace

        Příloha je určena pro studenty, slouží zejména pro lepší informovanost o citačních normách. Pokud nevíte jak správně citovat, použijte tento návod.

       • Pojmy a definice

        Tato sekce je vytvořená pomocí semestrálních prací studentů a slouží pro snadné vyhledání termínů, definic a technologií. Budeme průběžně doplňovat informace pro vytvoření databáze, která se bude věnovat předmětu.

       • Aktuální téma

        Přednášky

        V této sekci studenti najdou starší doplněné a také nově vytvořené přednášky.