Osnova témat

 • TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY - úvod

  SEM snímek CVD syntéza speciálních nanostruktruních uhlíkových materiálů, logo předmětu a snímek elektrostaticky zvlákňěnách nanovláken

  TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY - TNA

   


  Tento předmět se zabývá uvedením studentů do problematiky vlákenných nanomateriálů a to z hlediska jejich výroby, rozdělení, testování a samozřejmě také uplatnění. Důležitým prvkem jsou technologie výroby jednotlivých nanovlákenných materiálů.

  Dále jsou představovány speciální postupy při testování materiálů složených z nanovláken , které se mnohdy velmi liší od klasických postupů.

  Ve cvičeních jsou studenti přímo seznamování s vlákennými nanomateriály a podílejí se na jejich výrobě a testování.

   

  Přednášející: doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.

  KATEDRA CHEMIE, FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ, TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

   

  Garant předmětu:  doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.

  KATEDRA CHEMIE, FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ, TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  Instruktážní video seznamující studenty s elektrostatickým zvlákňováním na KNT, FT, TUL

  Vytvořeno v rámci projektu Praxe pro praxi

 • Cíle předmětu

  _____________________________________________________________

  Seznámit studenty teoreticky i prakticky s technologii elektrostatického zvlákňování jako efektivní výrobou nanovlákenných vrtev.

  Seznámit studenty s podmínkami ovlivňujícími proces elektrostatického zvlákňování, s vlastnostmi výsledných nanovlákenných vrstev a s možnostmi jejich využití.

  Představit studentům uhlíkové nanotrubice, jejich výrobu, vlastnosti a použití.

  Představit studentům možnosti výroby kompozitních materiálů obsahujících nanovlákenné materiály, jejich vlastnosti a uplatnění.

  Seznámit studenty s vybranými metodami testování (zejména struktury a chemického složení) nanovlákenných materiálů.

  Upozornit studenty na zdravotní rizika práce s nanomateriály.

  hybridní nit orientovana nanovlaknananovlakna s nanočásticemi stříbraSEM snímek elektrostaticky zvlákněných nanovlákenorientovana nanovlakna velky detail na elektrostaticky zvlaknena nanovlaknanit obalena nanovlaknypyl na nanovlaknech

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Tento kurz je vždy aktuálně otevřen při přednášení předmětu TNA v letním semestru.