Téma Název Popis
Přednášky Soubor STE 2a - Strukturní prvky - fraktály

Strukturní prvky

Teorie míry

Fraktální geometrie

Struktura cévní stěny

Soubor STE 2b - Vybrané charakteristiky strukturních prvků

Metrické vlastnosti

určování hranic objektu

Soubor STE 3 - křivost EP charakteristika

Tečna ke křivce

pojem derivace

křivost křivky, oskulační kružnice

Euler Poincareho charakteristika

Soubor STE 4 Řezy, stereologické relace a odhady náhodných veličin

Dimenze řezu, základní stereologická relace, Riemanův integrál, odhady náhodných veličin, poměrové odhady, Delesseho princip

Soubor STE 5 Mřížky a testovací systémy
Soubor STE 6

Vybrané charakteristiky studia 2D objektů

Soubor STE 7 Vybrané parametry 3D struktury
Cvičení Soubor Cvičení 1
Soubor Cvičení 2
Soubor Cvičení 3
Soubor Cvičení 4
Soubor Cvičení 5
Soubor Cvičení 6
Zkouškové otázky Soubor Zkouškové otázky 2018