Téma Název Popis
Obecné informace, harmonogram, seznam úloh Soubor Hlavička protokolu

Hlavička protokolu

Difrakce elektronů Soubor Difrakce elektronů

Difrakce elektronů

Soubor PHYWE originál


Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Fotografie experimentální sestavy

Fotoelektrický jev Soubor Fotoelektrický jev

Fotoelektrický jev

Soubor Studijní text "Optické a fotoelektrické jevy v polovodičích"

- optické a fotoelektrické jevy v polovodičích

Soubor Data pro kalibraci spektrometru

obrázek dat na tabuli v laboratoři

Soubor Kalibrace spektroskopu

obrázek z kalibrace

Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Fotografie experimentální sestavy

Franck-Hertzův pokus Soubor Franck-Hertzův pokus

Franck-Hertzův pokus návod

Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Fotogalerie k úloze

Hallův jev v polovodičích Soubor Hallův jev v polovodičích

Hallův jev v polovodičích

Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Fotografie reálného uspořádání

Měření Boltzmannovy konstanty Soubor Podrobný návod

Měření Boltzmannovy konstanty

Soubor Návod v laboratoři

Měření Boltzmannovy konstanty

Soubor Katalogový list multimetru M3800/M3900

soubor ke stažení

Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Fotografie experimentální sestavy

Soubor Náhradní data LS2020
Měření měrného náboje elektronu Soubor Podrobný návod

Měření měrného náboje elektronu

Soubor Návod v laboratoři

soubor ke stažení

Soubor Návod na grafickou derivaci

soubor ke stažení

Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Fotogalerie

Měření parametrů solárního článku Soubor Měření parametrů solárního článku

soubor ke stažení

Soubor Náhradní data solární článek 2020

Náhradní data solární článek

Stefan-Boltzmannův zákon a záření černého tělesa Soubor Stefan-Boltzmannův zákon a záření černého tělesa

Stefan-Boltzmannův zákon a záření černého tělesa

Soubor Katalogový list multimetru M3800/M3900

soubor ke stažení

Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Fotogalerie reálné situace