Téma Název Popis
Soubor Sylabus

Sylabus

Téma 1 Soubor Úvod do managementu inovací

Úvod do managementu inovací 

Soubor IPNT1_CZ

Přednáška 1 - česká verze

Téma 2 Soubor Řízení inovací ve firmách

Řízení inovací ve firmách 

Soubor IPNT 2 CZ
Téma 3 Soubor Řízení duševního vlastnictví

Řízení duševního vlastnictví (duševní vlastnictví; obchodní tajemství; úvod do patentů; patenty v praxi; konfigurace patentu; použití patentů v managementu inovací; ochranné známky; obchodní značky; copyright; ochrana proti porušování práv duševního vlastnictví).

Téma 4 Soubor Řízení výzkumu a vývoje

Řízení výzkumu a vývoje (VaV) (co je výzkum a vývoj – tradiční pohled; řízení VaV v průmyslovém kontextu; investice do VaV a úspěšnost firmy; klasifikace VaV; „výroba dělá VaV“; VaV management a jeho propojení s firemní strategií; přidělování financí pro VaV; rozpočet pro VaV). Řízení výzkumně-vývojových projektů (organizace průmyslového výzkumu a vývoje; nákup externích technologií; formy externího výzkumu a vývoje; efektivita řízení výzkumu a vývoje; řízení „vědecké svobody“; propojení s procesem inovace produktů; význam investic do výzkumu a vývoje pro produkty; hodnocení procesu výzkumu a vývoje – kriteria). 

Soubor IPNT 4 CZ
Téma 5 Soubor Řízení vývoje nových produktů

Řízení vývoje nových produktů (nové produkty jako projekty; klíčové aktivity: výrobní znalost, vytváření obchodních příležitostí, vývoj prototypů, technické testování, tržní testování, uvedení na trh; organizační struktura a mezirezortní týmy: týmy a produktový management, funkční struktury, maticové struktury; projektový management; rozhraní mezi marketingem a výzkumem a vývojem). Průzkum trhu a vývoj nového produktu (účel testování nového produktu; techniky používané pro testování produktů zákazníky: koncepční testy, testovací centra, mobilní obchody, uživatelské testy, výstavy, párované porovnávání; rovnováha mezi novou technologií a průzkumem trhu).

Téma 6 Soubor Transfer technologií

Transfer technologií (úvod; transfer informací a transfer vědomostí; způsoby transferu technologií: licence, vědecké parky, agentury, zaměstnání zkušených pracovníků, Ferretův model, výzkumné kluby, konzultační firmy; omezení a bariéry transferu technologií). Strategická partnerství (definice; způsoby mezifiremního sdílení poznatků; formy strategického partnerství: licence, dodavatelské vztahy, outsourcing, joint venture, spolupráce mimo joit-venture, výzkumně-vývojová konsorcia, průmyslové klastry, inovační sítě, „virtuální firmy“; motivace pro vytváření partnerství; rizika; význam důvěry; využití teorie her).

Téma 7 Soubor Seminář 1

Seminář 1

Téma 8 Soubor Seminář 2

Seminář 2

Téma 9 Soubor Seminář 3 Penicillin
Soubor Seminář 3 Blu-ray disc
Soubor Seminář 3 LED
Téma 10 Soubor Seminář 4 Patent USA
Soubor Seminář 4 České patenty
Soubor Seminář 4 Patenty v USA
Téma 11 Soubor Seminář 5 AMAZON
Soubor Seminář 5 TV
Soubor Seminář 5 Příklady inovací významných společností
Téma 12 Soubor Seminář 6 Příklady CTT JIC
Soubor Příklady TT Inovace v oblasti netkaných textilií