Fyzikální praktikum 3: Všichni účastníci

Filtry

Charakteristika žárovky z wolframovým vláknem - Frontální úloha

Elektrický rezonanční obvod

Charakteristika světloemitující diody LED

Měření indukčnosti a kapacity střídavým proudem

Měření malých odporů čtyřvodičovou metodou

Měření rezistance

Přechodový jev v RC obvodu

Rychlostní rozdělení elektronů, charakteristika vakuové diody

Stanovení Curieovy teploty ferimagnetické látky

Vlastnosti feromagnetické látky

Závislost odporu kovů a polovodičů na teplotě