Fyzikální praktikum 1: Všichni účastníci

Filtry

Hustota pevných látek

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Měření modulu pružnosti ve smyku dynamickou metodou

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Měření modulu pružnosti v tahu z podélné deformace

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Měření modulu pružnosti v tahu z průhybu

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Měření momentu setrvačnosti tělesa

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Měření plošného obsahu

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Měření smykového tření

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Měření tíhového zrychlení převratným kyvadlem

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Teplotní objemová roztažnost

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Určení hmotnosti a hustoty tělesa - frontální úloha

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Určení tuhosti pružiny

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze