Fyzikální praktikum 5: Všichni účastníci

Filtry

Fórum Fórum Novinky

Difrakce elektronů

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Fotoelektrický jev

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Franck-Hertzův pokus

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Hallův jev v polovodičích

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Měření Boltzmannovy konstanty

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Měření měrného náboje elektronu

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze

Stefan-Boltzmannův zákon a záření černého tělesa

Lightbox Galerie Lightbox Galerie Fotogalerie k úloze