Seznámení s technikami duševní práce; zásadami ergonomie, duševní hygieny, sebevzdělávání a osobní prezentace. Získání orientace v informačních pramenech, osvojení metodiky vědecké práce. Prohloubení základních schopností a dovedností z oblasti práce s výpočetní technikou. Získání přehledu o využití různého typu SW. Zvládnutí práce s vyhledávacími nástroji, vyhledávání v databázích. Komunikace v síti Internet.