Obsah 

 1. Definice předmětu mineralogie, příbuzné vědy, vzájemné vztahy.
 2. Člověk a kámen. 
 3. Vznik nerostů v přírodě. Umělá příprava krystalů. 
 4. Fyzikální vlastnosti nerostů: Tvrdost, hustota, optické vlastnosti, barva, vryp, dvojlom. 
 5. Chemické vlastnosti nerostů, isomorfie, polymorfie. 
 6. Krystalografie, prvky souměrnosti, krystalové soustavy, krystalové tvary, typy mřížek, štěpnost. 
 7. Nerostné zdroje pro jednotlivé prvky. Důležité nerostné suroviny a jejich zdroje v ČR. 
 8. Regionální výskyt hornin a minerálů. Geologické mapy. 
 9. Drahé kameny a jejich zpracování. 
 10. Systém nerostů: prvky; halogenidy, oxidy, sulfidy, arsenidy. 
 11. Systém nerostů: sírany, dusičnany, fosforečnany, uhličitany. 
 12. Systém nerostů: křemičitany; nerosty organického původu. 
 13. Laboratorní ověřování určení nerostů. Klíče k určování nerostů. 
 14. Mineralogická literatura. Mineralogie na internetu. Vizualizace struktur minerálů. Mineralogická exkurze.