Předmět materiály pro tkáňové inženýrství se dá rozdělit do čtyř na sebe navazujících částí. První se zabývá úvodem do biologie buňky. V této části se studenti seznámí se základními biologickými pojmy, buněčnou stavbou a buněčnými tkáněmi. Druhá část seznamuje studenty s tkáňovým inženýrstvím a materiály pro tkáňové inženýrství a to jak vlákennými tak nevlákennými. Třetí část popisuje jednotlivé buněčné tkáně s důrazem na požadavky na materiály pro jejich náhradu a seznamuje studenty se současným stavem a trendy daného oboru. Na závěr se studenti seznámí s technikami buněčné kultivace, analýzy vzorků a legislativou spojenou s aplikací nových materiálů do klinické praxe.