Předmět shrnuje vybrané partie optických a bezdotykových metod měření, které nacházejí uplatnění v aplikovaném výzkumu a průmyslu. Studenti se seznámí s metodami laserové anemometrie, interferometrie, vibrometrie a bezdotykovým měřením teplotních polí.