Cíle předmětu: Porozumět základní kvantové teorii pevných látek, zejména pak vztahu pásové struktury pevných látek k materiálovým vlastnostem pevné látky.