Optické vlastnosti polovodičů a další témata: absorpce, excitony, nelineární optické vlastnosti, dvou-elektronová spektroskopie, luminiscence, stimulovaná emise, aplikace optických vlastností nanostruktur.