Osvojení základních vědomostí z oblasti přípravy polovodičových nanostruktur. Epitaxní růst vrstev a struktur.