Předmět si klade za cíl vysvětlit a na příkladech demonstrovat základní principy kvantové mechaniky.