logo předmětu TNA

Uvedení do problematiky vlákenných nanomateriálů a to z hlediska jejich výroby, rozdělení, testování a samozřejmě také uplatnění. Technologie výroby jednotlivých nanovlákenných materiálů. Speciální postupy při testování materiálů složených z nanovláken, které se mnohdy velmi liší od klasických postupů. Ve cvičeních jsou studenti přímo seznamování s vlákennými nanomateriály a podílejí se na jejich výrobě a testování.