Měření v mechanice (kmity, vlny), v termodynamice. Fyzikální veličiny, metody měření. Příprava experimentu, zpracování experimentálních dat, vyhodnocení experimentu.