Základy práce s programovými produkty Matlab a Excel. Studenti se seznámí se základními matematickými postupy, které budou využívat v průběhu studia.