Základy makromolekulární chemie. Polymerizace - mechanismy a technická provedení; kopolymery- struktura a vlastnosti polymerů, polymerních roztoků a disperzí - fyzikální stavy polymerů a jejich charakteristiky a vlastnosti - degradace polymerů - biodegradabilní polymery- superabsorbenty- ekologická likvidace polymerních odpadů