Anatomie, fyziologie a biochemie lidského těla, nanomateriály a nanotechnologie, různá odvětví medicíny, implantáty v chirurgii, audilogie, oftalmologie, NCD a DDP, transplantace.