Cílem předmětu Nanochemie je seznámit studenty se základy oboru supramolekulární, která se zaměřuje především na tzv. nevazebné interakce molekul. Tyto slabší nevazebné interakce (vodíkové vazby, van der Waalsovy vazby, π–π interakce, koordinace kovů, hydrofobní síly a elektrostatické síly aj.) pak slouží ke komplexaci-uspořádání velmi specificky chemicky strukturovaných molekul do multimolekulárních komplexů. Studenti se seznámí se základními principy (host-guest, kooperativita, komplementarita apod.) a se základními chemickými strukturami využívanými v supramolekulární chemii (receptory kationtů, aniontů, intrakavitovité komplexy aj.). Nemenší pozornost bude také věnována zásadním oblastem jako jsou sebeskladba (self-assembly), kapalné krystaly nebo molekulární stroje a jejich využití v aplikované oblasti.