Chemie slabých interakcí. Principy molekulárního rozpoznání. Samoskladba a její využití. Syntetické receptory kationů. Syntetické receptory anionů. Syntetické receptory nenabitých molekul. Polymerní receptory pro molekulární rozpoznání. Kapalné krystaly a jejich využití v oblasti nanomateriálů. Molekulární design v oblasti syntetických léčiv. Dendrimery a příbuzné polymerní struktury. Cílená aplikace léčiv.
Molekulární design nanomateriálů. Nanomateriály v katalýze. Organokatalýza a její vztah k molekulárnímu designu.