Speciální metody měření v kvantové optice a kvantové fyzice. Měření ve fyzice pevných látek. Měření fyzikálních konstant. Příprava experimentu, zpracování experimentálních dat, vyhodnocení experimentu.