Laboratorní technika organické chemie. Sestavování nejběžnějších aparatur. Experimentální ověření chemických vlastností vybraných typů organických sloučenin. Jednoduché i vícestupňové syntézy. Izolace produktu a jeho čištění. Kontrola čistoty produktu.