Teoretické a praktické seznámení s použitím nanomateriálů při praktických aplikacích v různých oblastech. Přednášky na konkrétní témata aplikací s podáním teoretického základu funkcí nanomateriálů.