Proteiny; Nukleové kyseliny; Přenos genetické informace; Enzymy; Membrány; Biofyzika buňky; Biofyzika tkání; Biotechnologie; Moderní analytické a diagnostické metody.