Předmět je úvodem do fotoniky. Studenti se seznámí s vybranými partiemi z kvantové elektroniky a optiky, zejména s lasery, polovodičovými zdroji záření a detektory.