Základy modelování molekul (okrajově i jiných systémů mnoha částic), metody klasické mechaniky od konstrukce silového pole po metody molekulární dynamiky a Monte Carlo.