Základní poznatky z vlastností nanostruktur a jejich aplikací, které umožní studentům v následujícím semestru kvalifikovaný výběr tématu diplomové práce.